OTEVŘENÝ PROSTOR: FAIR TRADE, FREE TRADE, NEBO JINAK?
27.-31. ledna 2010 (středa večer až neděle ráno), Rychta Krásensko (Moravský
kras)

Zveme vás na seminář o kořenech, environmentálních a sociálních důsledcích a
alternativách tzv. volného obchodu. Všichni účastníci budou zároveň i lektory
(metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových
pohledů na ekonomickou globalizaci v časech ekologické a hospodářské
krize.

Seminář je určen pro aktivisty, ekonomy a akademiky zaměřené na problematiku
rozvoje, mezinárodního obchodu a globalizace, pro členy státní správy a
samospráv, studenty a další zájemce.

Účast na semináři přislíbili i Prof. Joachim Becker z Wirtschaftsuniversität
Wien, Jean-Marie Krier z rakouské organizace pro rozvojové vzdělávání KommEnt
a Juraj Zamkovský ze slovenských Priatel Zeme – CEPA

Přihlášku, pokud není součástí tohoto mejlu, lze stáhnout na
www.thinktank.cz., případně na požádání pošleme tištěnou verzi. Součástí
přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, čím vás seminář
zaujal, co od něho očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na
semináři
prezentovali či diskutovali.

Přihlášky přijímáme do neděle 10. ledna 2010, v následujícím týdnu (do
15.1.10)
vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na
25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy. Účastnický poplatek bude
1500-2500 Kč, podle vašich možností, cena včetně ubytování a stravy. V
odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku,
prosíme
v tom případě zdůvodněte v přihlášce. Cestovné nehradíme, tlumočení bude
zajištěno. Více o Rychtě Krásensko >> http://www.lipka.cz/index.php?prac=rychta

Tento seminář organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s
Ekumenickou akademií, Společností pro Fair Trade a Katedrou environmentálních
studií FSS MU. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Jiří Silný.
Více informací o semináři žádejte u Elišky Balharové (732 440 930), případně
pište na: openspace2010@email.cz či na Trast pro ekonomiku a společnost,
Dvořákova 13, 602 00 Brno.

Činnost Trastu pro ekonomiku a společnost podporuje Nadace Open Society Fund
Praha. Seminář je organizován s finanční podporou Evropské unie. Obsah
dokumentu je zcela na odpovědnosti Společnosti pro Fair Trade a jako takový
nemůže být považován za stanovisko Evropské unie. Projekt byl podpořen z
prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR.

Reklamy