Jednou z cest, jak kontrolovat spravedlivost obchodu a důstojnost pracovních podmínkek pro lidi vyrábějící oblečení, které denně používáme, je nezávislý audit spojený s licencingem. Jednou z organizací, která se této činnosti věnuje, je holandská Fair Wear Foundation (Nadace pro férové oblečení), mezi jejíž členy patří i některé velmi známé značky, které v rámci této platformy spolupracují s odborovými a neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Pojďme se na FWF, její zásady, aktivity a členy podívat.
Na konci tohoto článku najdete seznam oděvních značek oprávněných používat licenci FAIR WEAR. Mnohé z nich není problém sehnat v ČR

Principy a mechanismy činnosti FWF
Základem činnosti FWF je detailní kodex zásad stojící na následujících základních požadavcích (postavených na základě dohody Mezinárodní organizace práce) na vztah mezi zaměstnávajícími a zaměstnávanými:Žádná nucena práce

  • Žádná diskriminace pracujících
  • Žádná dětská práce
  • Svoboda shromažďování a právo pracujících na kolektivní vyjednávání
  • Žádné extrémní přesčasy
  • Bezpečná a zdravá pracoviště
  • Řádný pracovní kontrakt

Značky, které se stanou členy FWF, se musí zavázat nejen k dodržování zmíněného kodexu, ale k dalším věcem, které jsou neméně důležité. Mezi ne patří především srozumění dodavatelů, subdodavatelů (jejichž úplný seznam musí být dodán k potřebám FWF) i samotných pracujících s přijetím závazků vyplývajících z kodexu nebo vypracování plánu směřujícího k naplňování závazků a pravidelné informování o průběhu a úspěchu naplánovaných aktivit. Členské značky se rovněž zavazují, že v prvním roce členství nechají provést inspekce ve 40% dodavatelských továren, po dvou letech by to mělo být 60% a po třech letech 95-100%. Sama FWF pak provádí nezávislý audit minimálně ve 3% dodavatelských továren každé ze členských značek. V továrnách rovněž musí být umožněn anonymní sběr stížností od samotných dělnic a dělníků a každá ze značek musí každý rok vydávat výroční zprávu týkající se pracovních podmínek v dodavatelských továrnách.

Co to znamená pro spotřebitele a spotřebitelky?
Koncept FWF je směřován k tomu, aby spotřebitelé a spotřebitelky nakupující zboží od členských firem měli jistotu, že se tyto firmy zasazují o dodržování a vylepšování pracovních podmínek v dodavatelských továrnách a to alespoň na takové úrovni, kterou jim předepisuje členství ve FWF. Stejně tak by licence měla zaručovat, že bude-li zjištěno porušení některé ze zásad, musí dojít k adekvátní a rychlé nápravě. Již ze samotného zaměření FWF na velké korporace sice nelze zaručit stoprocentní jistotu, že ve všech dodavatelských továrnách bude kodex zásad úplně dodržován, nicméně jde o poměrně efektivní nástroj kontroly korporátní zodpovědnosti.

Logo a licence
Licencing probíhá podobně jako udělování loga fair-trade. Členům FWF je umožněno na webových stránkách (v případě dlouhodobé bezproblémové spolupráce i na visačkách) používat logo FWF. Přímo na zboží logo umístěno být nesmí, aby nevzbuzovalo dojem absolutní férovosti.  Existuje tedy seznam členských značek, podle nějž se mohou spotřebitelé a spotřebitelky orientovat. Tento seznam lze nalázt na stránkách FWF. My ho zde přetiskujeme:

Módní a sportovní značky:
A. Mauritz en ZN. B.V.
Acne
ADAM Brandstore
Another Woman
Arrow
Blackout
Bo Weevil
Cheap Monday
Clean & Unique
Creenstone Blafl
Cygoat
Dimaggio
Du Pon & De Bruin
Ecotton
ETP
Expresso Fashion B.V.
Filippa K
Gaastra
Grosso Moda
Gsus sindustries
Hessnatur
Mammut Sports Group AG
McGregor
Mezd
Monki
O’Neill
ODLO International AG
Secon Group BV
Suitsupply
Sunday SunSwitcher SA
Toko
TurnoverWeekday
Young Fashion

Promo textil:
ACP
Buttonboss
CCO Poulis Group bv
Continental Clothing copany
Kingcap
Manroof GmbH
P&P Projects
Pama International
Sparkling Ideas

Pracovní oděvy:
Budova
Crown East B.V.
F. Engel
Groenendijk Bedrijfsschoenen & Havel
Brigo
Joh. Steenkist – Schijfsma B.V
Kwintet Far East Ltd.
Kwintet KLM Kleding
Lonneker
PWG Bedrijfsveilige Kleding BV
Roughnecks
SBOGroup
SGA Bedrijfskleding
Tricorp Textiles Europe BV
Van Meel & Partners
Van Puijenbroek Textiel
Workzone

(zdroj: en.fairwear.nl)

Advertisement