Rešerše prezentované na těchto stránkách rozhodně nemohou plnit funkci jakési „černé listiny“ korporací využívajících sweatshopovou práci. Jsou vybírány v podstatě namátkou podle aktuálních potřeb nebo řešených kauz. Ve skutečnosti podobné praktiky, jaké jsou popisovány u zde vyčtených značek, využívá většina korporací. Vzhledem k rozvětvenosti dodavatelského a výrobního řetzce a k utajování kontaktů je však velmi obtížné to dokázat. Když se to podaří, tak většinou tím způsobem, že se pracujícím povede pronést z továrny cedulky se značkami, které se přišívají k výrobkům. Je to jedna z mála cest, jak podmínky v konkrétní továrně spojit s konrétním zbožím.
Z výše uvedeného vyplývá, že informace, které zde naleznete, je třeba brát spíše jako dokumentaci a informační bázi, ale nelze na jejich základě vyvozovat žádné hodnotící soudy ohledně toho, které korporace jsou „lepší“ a které „horší“. Na samotném základě rešerší rozhodně nelz vyzývat k bojkotu zmíněných firem, protože ten by sám o sobě byl naprosto nesmyslný. Poškodil by pouze několik značek, zatímco jiné korporace by dále pokračovaly ve využívání stejné praxe, nehledě na to, že široký bojkot je krokem, ke kterému lze přustoupit až po konzultaci s odbory zastupujícími lidi, kteří pro danou značku vyrábějí, protože se významn dotkne jejich života a může pro ně znamenat ztrátu práce.
Tyto stránky přinášejí informace ilustrující neuspokojivou situaci na poli globální dělby práce a pokud pokud bychom měli shrnout, po čem volají, tak je to nutnost radikální změny v přístupu k využívání globálních nerovností k jejich další reprodukci. Nurné je především to, aby korporace přijaly zodpovědnost za pracovní podmínky lidí, kteří vyrábějí jejich produkty.

Reklamy