Tento měsíc vydala National Labour Committee novou tiskovou zprávu upozorňující na pracovní podmínky v továrně Youngone v Salvadoru vyrábějící zboží pro outdoorovou značku North Face. Bylo zjištěno, že dělnice zde za ušití bundy prodávané za cca 2500Kč dostanou zhruba 15Kč, což jim při standardní pracovní době 9 ¾ hodiny čtyřikrát za týden a 8 ¾ jednou za týden nestačí ani na obstarání mléka pro své děti. Některé z dělnic jsou nuceny v továrně, které i přes teploty dosahující 40°C chybí adekvátní ventilace, pracovat až 47 hodin přesčasů týdně, někdy v rámci 22-26 hodin trvajících směn. V říjnu 2007 musely některé dělnice pracovat 91 hodin týdně. V oddělení, kde je na zboží našíváno logo, dochází běžně k sexuálnímu obtěžování a některé ženy jsou nuceny k tomu, aby se scházely s dozorcem. Dozorci a managementem je ke zvyšování produkce a udržování loajality pracovnic používáno psychické násilí včetně vyhrožování a šíření zpráv o přesunu výroby do Bangladéše. Běžným jevem je zakazování dělnicím pití většího množství vody ve snaze snížit počet přestávek na močení. Velkým problémem je absolutní potírání svobody shromažďování, které znemožňuje pracovnicím organizovat se a vyjednávat lepší pracovní podmínky. Již dříve bylo v této továrně zjištěno zaměstnávání dětí.

(zdroj: http://www.nlcnet.org)

Reklamy