Zajímavý článek týkající se ekologických důsledků přesunu výroby textilního zboží do vzdálených zemí za levnou pracovní silou a benevolentnějšími zákony naleznete zde.
Reklamy