Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji), jak se říká dle starého olympijského hesla. Snaha neustálého pokroku ve „zdokonalování“ lidských schopností bezesporu neplatí jen po sportovní stránce. Rychleji a více dnes musí dřít stovky čínských dělníků, aby ve jménu mezinárodní sounáležitosti, demokracie a rovnoprávnosti, ukojily potřeby boomu strhujícího se kolem chystaných letních Olympijských her v Pekingu. Stále silněji se nabízí pocit, že olympijské hry snad už dávno, pokud vůbec někdy v jejich novodobé historii byly, nejsou o čestném měření sil.

Ani libá atmosféra olympijských her se nemůže pyšnit olympijskými ideály, když za celou její parádou stojí opět vykořisťování lidských zdrojů…

Zde je Hančin překlad zprávy Clean Clothes Campaign o kampani Playfair2008 i s komentářem.

Olympijské hry v Pekingu: MOV vyzván jednat ve věci zneužívání čínských olympijských dodavatelů

V předvečer setkání Mezinárodního olympijského výboru (International Olympic Committee- IOC) v Londýně, nová zpráva Žádná medaile za dělnická práva pro olympiádu (http://www.playfair2008.org/docs/playfair_2008-report.pdf) vydaná v kampani PlayFair2008 odhalující hrubé nedodržování základních pracovních standardů několika čínskými továrnami s licencí na výrobu zboží pro Olympijské hry v Pekingu. Toto porušování se týká především mezd, které se rovnají polovině legálně vyplácených minimálních mezd, zaměstnávání dětí, práce v 12 hodinových směnách sedm dní v týdnu v nebezpečných a nezdravých podmínkách. Kvůli zakázané svobodě shromažďování, postrádají dělníci efektivní způsob jak bránit svá práva.

PlayFair 2008 prováděla vyšetřování a rozhovory na začátku roku 2007 ve čtyřech fabrikách (Lekit Stationary Co, Mainland Headwear Holdings Ltd, Eagle Leather Products, a Yue Wing Cheong Light Products ) na výrobu tašek, čepic, psacích potřeb a jiného zboží vyráběného pod licencí OH. Zpráva také odhaluje porušování práv jako např. nucené přesčasy, nařízení dělníkům, aby inspektorům lhali o mzdách a pracovních podmínkách, chabé zdravotní a bezpečnostní podmínky, dělníci jsou nuceni pracovat 30 dnů v měsíci a zaměstnavatelé falšují pracovní záznamy.

„Jsme tak vyčerpaní úsilím vyrobit olympijské tašky v čas! K čertu s olympijským zbožím, jsem tak unavený,“ říká jeden dělník.

Play Fair 2008 organizace se od OH v Aténách snaží přimět MOV, aby včlenil pracovní práva do kontraktů uzavíraných s řetězci dodávajícími olympijské zboží, jak se píše v nové zprávě, nicméně MOV to stále odmítá. „Zadávání licencí na výrobu olympijského zboží je velkým zdrojem přijmů pro IOC a národní olympijské komise, a je ostuda pro celé olympijské hnutí, že takové těžké nedodržování mezinárodních pracovních standardů se děje právě tady,“řekl G. Ryder generální tajemník International Trade Union Confederation, partner PlayFAir 2008.

„Děti ve věku 12 let pracující 15 hodin denně, dělníci jsou ošizeni o víc jak polovinu jejich legální mzdy, všichni pracující do úpadku vyrábějící zboží související s OH. Tohle není sport! Vybízí se otázka jestli IOC vlastně neznamená Ignoring Outrageous Conditions (ignorování hrubých podmínek) než International Olympic Committee,“ říká N. Kearney generální tajemník International Textile, Leather and Garment Workers‘ Federation.

MOV ukládá celou škálu přísných podmínek pro získání koncese na výrobu olymp. zboží, ty nicméně nezahrnují požadavek respektování základních pracovních standardů. Očekává se, že udělováním licencí vynese 70 milionů dolarů v přijmu OH (40% víc než při OH v Sydney v roce 2000). Vysílací práva, sponzorské smlouvy a prodej vstupenek jsou další hlavní zdroje olympijského přijmu a značné výdělky plynou z prodeje dalšího olympijského zboží. „Play Fair 2008 je připravena kdykoli vstoupit do diskuze s IOC na zavedení efektivních mechanismů k ochraně dělníků zneužívaných při výrobě olympijských produktů,“ řekla Ineke Zeldenrust z mezinárodního sekretariátu Clean Clothes Campaign. „IOC byla příliš dlouho zticha k tomuto tématu a my je budeme aktivně tlačit k přijetí opatření. Jako organizátor největší celosvětové sportovní události by měla IOC také použít své autority na podporu respektování základních práv dělníků v sektoru výroby sportovního zboží vůbec.“

„Odmítnutí zajistit mezinárodně uznávaný základní pracovní požadavek na svobodu shromažďování v továrnách vyrábějících olympijské zboží je v přímém konfliktu s olympijským duchem čestné soutěže. Otřesnéné podmínky, kterým jsou čínští dělníci vystaveni, jsou pro IOC a čínskou vládu ostudné,“řekl LeeCheuk Yan, generální tajemník Hong Kong Confederation of Trade Unions.

více info na: http://www.playfair2008.org/

Už samotný fakt, že MOV vybral pro pořádání OH zemi, která je obecně známá pro porušování lidských práv, poukazuje na falešnost a cyničnost celého olympijského hnutí. Členové národních olympijských výborů, ale především samotní sportovci a diváci, na které je nachystané celé toto politicko propagandistické divadélko, a kteří by se měli postavit proti vysmívání se olympijské etice, však většinou nepřemýšlí nad tím, co za jejich zviditelněním a zábavou stojí.

Reklamy